Voorstelling van de tentoonstelling
Planning van het bezoek
Fotogalerij
Hoe word ik partner ?
De pers praat erover...
Waar vindt u ons ?
Contact
 

WETTELIJKE INFORMATIE
Auteurs- en exploitatierechten van de website
Copyright@2005-


NEANDERTAL EXPO
POXITE - SARL au capital de 8000 euros
30 Rue de Rocroy
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
Siret : 50382096100012


Algemeen

- Het geheel van deze website is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving in verband met het auteursrecht en het intellectueel eigendom. Alle kopijrechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische afbeeldingen.
Het kopiëren van de volledige website of een deel ervan op om het even welke elektronische drager is strikt verboden, mits uitdrukkelijke toelating van de verantwoordelijke van de publicatie.

 

Het kopiëren van de teksten op deze website op een papieren drager wordt toegestaan, met name in een pedagogisch kader, mits aan de drie volgende voorwaarden voldaan wordt :

De verspreiding moet gratis zijn
De volledigheid van de gekopieerde documenten moet geëerbiedigd worden : Geen veranderingen of aanpassingen, van welke aard dan ook
Duidelijke en leesbare vermelding van de bron, bijvoorbeeld in de volgende vorm : "Dit document is afkomstig van de website van "NEANDERTAL EXPO" met als URL "http://www.neandertal-expo.com/" - De kopijrechten zijn voorbehouden en strikt beperkt." Het internetadres van de website moet verplicht in de referentie vermeld worden.


Auteursrechten

- "NEANDERTAL EXPO" is eigenaar van de auteursrechten van de volgende elementen :
De foto's en video's ter verduidelijking (Diensten, producten en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op "NEANDERTAL EXPO".)
De redactionele inhoud ter verduidelijking (Diensten, producten, tabellen en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op "NEANDERTAL EXPO".)
Het logo (als het bestaat)
De grafische vormgeving (Structuur van de inkleding, iconen en buttons.)


- De firma Lithium Network is eigenaar van de auteursrechten van de volgende elementen :
De programma's (Scripts CGI, programma's JavaScript, Java-applets, ActiveX controls enz.)


Exploitatierechten

- "NEANDERTAL EXPO" geniet van de exploitatierechten van de elementen waarvan de auteursrechten het eigendom blijven van de firma Lithium Network, en dit voor een termijn die bepaald werd in het contract tussen de 2 betrokken partijen en waarin de verkoopvoorwaarden voor het ontwerp en de hosting van deze website beschreven worden.


Gelijkvormigheid tegenover de C.N.I.L.

- Deze website werd aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) gedeclareerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de behandeling van persoonlijke gegevens, zoals volgens de Franse wet van toepassing is voor een website, nageleefd wordt.

Wettelijke informatie ~ Contact ~ links ~ Creatie website Lithium Network Dinosaures Expo@copyright 2005-